Porosi për cdo të pasur nga engjujt. Ja cka thonë engjujt për pasanikët !!!

”Nuk ka asnjë ditë që gdhijnë robtë e Allahut, e që dy melekë të mos lëshohen dhe njëri nga ata thotë: Allahu im, dhuroji edhe më tepër atij që ndanë (pasuri), e tjetri thotë: Allahu im, shkatërroja pasurinë atij që është koprrac“. (Buhariu dhe Muslimi)

Gjithashtu, i Dërguari i Allahut, alejhis-selam, ka thënë: “Sadakaja askujt nuk do t’ia paksojë pasurinë” (Ahmedi)